So sánh sản phẩm
 • English
 • Vietnamese
TRAN NHO TRUNG DUC, B.S

TRAN NHO TRUNG DUC, B.S


Be the first to review this product( 0)

Researcher, Pharmacotechnology and Biopharmacy Laboratory

NTT Hi-Tech Institute, Nguyen Tat Thanh University

Email: tntduc@ntt.edu.vn

Tel: +84-8-62717296

 • Product price
 • 0

  TRAN NHO TRUNG DUC, B.S

  Researcher, Pharmacotechnology and Biopharmacy Laboratory

  NTT Hi-Tech Institute, Nguyen Tat Thanh University

  Email: tntduc@ntt.edu.vn

  Tel: +84-8-62717296

  Education

  B.S. , Chemistry, Nanyang Technological University, 2014

  Publications

  Conference:

  1. Van Minh Le, Nho Trung Duc Tran, Long Giang Bach and Jian Wen Liu. Evaluation anticancer of folate modified 5-florouracil-loaded nanoparticles. The 5th International workshop on nanotechnology and application (IWNA 2015). 2015, Vung Tau, Viet Nam.

  Journals:

  [1] Trần Nho Trung Đức, Bạch Long Giang, Nguyễn Hoàng Dũng, Phùng Thị Thu Hương, Lê Văn Minh*. Tiềm năng và ứng dụng liposome trong chuẩn đoán và trị bệnh. Tạp chí Dược học. 2016, 479, 6-9.

   

   

   

  Top