So sánh sản phẩm
  • English
  • Vietnamese
TRAN NHO TRUNG DUC, B.S

TRAN NHO TRUNG DUC, B.S


Be the first to review this product( 0)

Researcher, Pharmacotechnology and Biopharmacy Laboratory

NTT Hi-Tech Institute, Nguyen Tat Thanh University

Email: tntduc@ntt.edu.vn

Tel: +84-8-62717296

  • Product price
  • 0
  • yes 100 sp - phone::012345678 - 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, - Cửa hàng BNC
number

giam

tang

TRAN NHO TRUNG DUC, B.S

Researcher, Pharmacotechnology and Biopharmacy Laboratory

NTT Hi-Tech Institute, Nguyen Tat Thanh University

Email: tntduc@ntt.edu.vn

Tel: +84-8-62717296

Education

B.S. , Chemistry, Nanyang Technological University, 2014

Publications

Conference:

  1. Van Minh Le, Nho Trung Duc Tran, Long Giang Bach and Jian Wen Liu. Evaluation anticancer of folate modified 5-florouracil-loaded nanoparticles. The 5th International workshop on nanotechnology and application (IWNA 2015). 2015, Vung Tau, Viet Nam.

Journals:

[1] Trần Nho Trung Đức, Bạch Long Giang, Nguyễn Hoàng Dũng, Phùng Thị Thu Hương, Lê Văn Minh*. Tiềm năng và ứng dụng liposome trong chuẩn đoán và trị bệnh. Tạp chí Dược học. 2016, 479, 6-9.

 

 

 

Top